Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng hệ thống thông minh có khả năng phát hiện người đột nhập

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng hệ thống thông minh có khả năng phát hiện người đột nhập
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 11-2013
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 05-2013 / 11-2013
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Trần Hoài Hạnh
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Mô phỏng và điều khiển mô hình cách ta Robot 5 bạc dùng các phần mềm Visual Studio và Proteus

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 10-2020

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2013

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác

Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ, Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt, Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Duy Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Đoàn Ngọc Tố, Nguyễn Thị Bích Phượng - ĐH Đồng Tháp)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2784

Số truy cập trong tháng: 41163

Tổng số truy cập: 364335

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn