Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng hệ thống thông minh có khả năng phát hiện người đột nhập

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng hệ thống thông minh có khả năng phát hiện người đột nhập
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 11-2013
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 05-2013 / 11-2013
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Trần Hoài Hạnh
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu công nghệ, thiết bị sản xuất rau quả công nghệ cao theo hướng tự động hóa và tương thích điều kiện trồng tại Tây Nam Bộ

Cấp đề tài: Cấp Nhà nước

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Hùng Phi, Nguyễn Thái Vân, Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Hoàng Anh, Lương Văn Vạn, Đặng Thành Tựu (Thành viên ngoài trường/khác: Dương Văn Tài , Trần Văn Tưởng, Hoàng Sơn (Trường ĐH Lâm Nghiệp))

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xây dựng giáo trình học phần vi điều khiển và ứng dụng

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2017

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ứng dụng x – quang trong chẩn đoán và điều trị bệnh trên hệ sinh dục của chó, mèo cái tại bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trương Phúc Vinh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Xây dựng hệ thống tưới tiêu thông minh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2019

Thành viên: Nguyễn Ngọc Phương Trang, Phan Anh Cang

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 193

Số truy cập trong tháng: 18326

Tổng số truy cập: 160760

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn