Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh: “Cải thiện nội dung, hình thức Kiểm tra Tuần môn Tiếng Việt và môn Toán Trường Tiểu học thành phố Vĩnh Long”

# Chi tiết
Tên đề tài Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh: “Cải thiện nội dung, hình thức Kiểm tra Tuần môn Tiếng Việt và môn Toán Trường Tiểu học thành phố Vĩnh Long”
Cấp đề tài Cấp Cơ sở
Đơn vị chủ trì Phòng GD-ĐT thành phố Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu 12-2012
Điểm số 8
Thời gian bắt đầu / kết thúc 12-2012 / 12-2012
Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Phạm Huy Tư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu và thiết kế máy in 3D

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo bộ thiết bị hỗ trợ lực chân cho người bị liệt, thoái hóa khớp chân

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: 12-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Trung Hậu, Nguyễn Tấn Nó, Đặng Thành Tựu, Lê Hoàng Anh (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Khắc Duy (SV), Huỳnh Phúc Linh (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm), Nguyễn Ngọc Tuấn (SV))

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu, chế tạo Robot ứng dụng trong dạy học.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2015

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Xây dựng giáo trình giảng dạy môn kết cấu tính toán ô tô

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn, Hồ Hữu Chấn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 316

Số truy cập trong tháng: 83244

Tổng số truy cập: 430021

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn