Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh: “Cải thiện nội dung, hình thức Kiểm tra Tuần môn Tiếng Việt và môn Toán Trường Tiểu học thành phố Vĩnh Long”

# Chi tiết
Tên đề tài Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh: “Cải thiện nội dung, hình thức Kiểm tra Tuần môn Tiếng Việt và môn Toán Trường Tiểu học thành phố Vĩnh Long”
Cấp đề tài Cấp Cơ sở
Đơn vị chủ trì Phòng GD-ĐT thành phố Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu 12-2012
Điểm số 8
Thời gian bắt đầu / kết thúc 12-2012 / 12-2012
Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Phạm Huy Tư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Hoàng Tâm

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Kiểm soát dao động hệ thanh mảnh bằng phương pháp Input shaping

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Biên Soạn Ngân Hàng Câu hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý Đại Cương

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 06-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Ứng Dụng Phần Mềm Test Pro 6.0 Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 469

Số truy cập trong tháng: 11808

Tổng số truy cập: 92495

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn