Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, cấp Tỉnh: “Cải thiện nội dung, hình thức Hội thảo chuyên đề Tổ chuyên môn Trường Tiểu học thành phố Vĩnh Long”.

# Chi tiết
Tên đề tài Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, cấp Tỉnh: “Cải thiện nội dung, hình thức Hội thảo chuyên đề Tổ chuyên môn Trường Tiểu học thành phố Vĩnh Long”.
Cấp đề tài Cấp Cơ sở
Đơn vị chủ trì Phòng GD-ĐT thành phố Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu 12-2012
Điểm số 8
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2012 / 12-2012
Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Phạm Huy Tư
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu xây dựng qui hoạch phát triển trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đến năm 2020

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 04-2016

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn tâm lý, động lực học tập và kết quả học tập của sinh viên ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Thanh Phong, Nguyễn Nghiêm Thái Minh, Huỳnh Thị Dư

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước dừa chanh sả hạt chia đóng chai

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu và chế tạo mô hình nghịch lưu CASCADE 5 bậc

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 987

Số truy cập trong tháng: 11290

Tổng số truy cập: 200973

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn