Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Nhân rộng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường Trung học cơ sở thành phố Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên đề tài Nhân rộng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường Trung học cơ sở thành phố Vĩnh Long
Cấp đề tài Cấp Cơ sở
Đơn vị chủ trì Phòng GD-ĐT thành phố Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu 12-2015
Điểm số 7
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2015 / 12-2015
Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Loại hình Nghiên cứu triển khai
Thành viên Phạm Huy Tư
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Tạo và gửi phiếu lương qua email sử dụng Mail Merge và Outlook

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Phan Anh Cang, Lê Thị Hoàng Yến, Đặng Thị Kim Anh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Biên soạn giáo trình Trí tuệ nhân tạo và Hệ chuyên gia (Hệ CĐSPKT)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 11-2014

Thành viên: Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Biên soạn giáo trình học phần Lập trình căn bản (Hệ CĐSPKT)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2014

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Xây dựng văn hoá chất lượng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh và cá rô phi kết hợp với rau ăn lá ở quy mô hộ gia đình

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2021

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 256

Số truy cập trong tháng: 18389

Tổng số truy cập: 160823

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn