Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên đề tài Ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long
Cấp đề tài Cấp Cơ sở
Đơn vị chủ trì Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu 12-2013
Điểm số 7
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2013 / 12-2013
Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Phạm Huy Tư
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2019

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Nghiên cứu cải tiến xe lăn điện leo cầu thang đa năng cho người khuyết tật

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Trung Hậu, Đặng Thành Tựu, Lê Hoàng Anh

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên các ngành kỹ thuật

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2017

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn tâm lý, động lực học tập và kết quả học tập của sinh viên ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Thanh Phong, Nguyễn Nghiêm Thái Minh, Huỳnh Thị Dư

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 943

Số truy cập trong tháng: 11246

Tổng số truy cập: 200929

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn