Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên đề tài Ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long
Cấp đề tài Cấp Cơ sở
Đơn vị chủ trì Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu 12-2013
Điểm số 7
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2013 / 12-2013
Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Phạm Huy Tư
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng giáo trình học phần vi điều khiển và ứng dụng

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2017

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 06-2022

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Hoàng Tâm

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG RƯỢU LÁ ỔI SẢ TỎI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÒNG BỆNH CẦU TRÙNG Ở GÀ NÒI LAI

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2022

Thành viên: Quách Thị Thanh Tâm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Tạo và gửi phiếu lương qua email sử dụng Mail Merge và Outlook

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Phan Anh Cang, Lê Thị Hoàng Yến, Đặng Thị Kim Anh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu cải tiến xe lăn điện leo cầu thang đa năng cho người khuyết tật

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Trung Hậu, Đặng Thành Tựu, Lê Hoàng Anh

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 238

Số truy cập trong tháng: 83166

Tổng số truy cập: 429943

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn