Đề tài/dự án KH & CN

Tổng số: 24

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện tạo đông đến chất lượng đậu hũ khoai lang tím

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 04-2023

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Ảnh hưởng của vi khuẩn lactic và Bacillus lên sự phát triển của nấm Colletotrichum sp. trên trái ớt sau thu hoạch

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2022

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng Gấm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến thời gian tồn trữ, chất lượng và hoạt tính chống oxy hóa của trái đậu bắp sau thu hoạch

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2022

Thành viên: Nguyễn Trung Trực (Thành viên ngoài trường/khác: Sinh Viên Ôn Tiểu Phương, Sinh Viên Cao Tấn Pul)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG RƯỢU LÁ ỔI SẢ TỎI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÒNG BỆNH CẦU TRÙNG Ở GÀ NÒI LAI

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2022

Thành viên: Quách Thị Thanh Tâm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước dừa chanh sả hạt chia đóng chai

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 58

Số truy cập trong tháng: 42238

Tổng số truy cập: 1306584

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn