Đề tài/dự án KH & CN

Tổng số: 1

Xây dựng văn hoá chất lượng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 1

Số truy cập trong tháng: 11351

Tổng số truy cập: 201034

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn