Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học Improving the quality of training based on the industry-university cooperation

# Chi tiết
Tên bài tham luận Improving the quality of training based on the industry-university cooperation
Tên hội thảo 2017 TVET-CAMPUS Working Committee
Cấp bài tham luận Cấp Quốc tế
Thời gian 12-10-2017
Địa điểm Trường Đại học KOREATECH, Hàn Quốc
Tóm tắt
Tên kỉ yếu Final Report of 2017 TVET-CAMPUS Working Committee
Nơi in kỉ yếu
Đường link
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

On square free modules

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: International Conference "Algebra and Mathematical Logic: Theory and Applications", Kazan

Thời gian: 24-06-2019

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Thiết kế, Mô hình hóa và Mô phỏng bộ sạc nhanh hai chiều cho xe điện

Cấp bài tham luận: Cấp Nhà nước

Tên hội thảo: Hội thảo Quốc gia thường niên về Điện tử công suất và ứng dụng (SWPEA2022)

Thời gian: 22-04-2022

Tác giả: Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Văn Nhờ, Lê Nguyễn Hồng Phong)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Модули, в которых суммы (или пересечение) двух прямых слагаемых являются прямыми слагаемыми

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: XIV Всероссийская молодежная школа-конференция “Лобачевские чтения-2015”

Thời gian: 22-10-2015

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù từ đặc sản ẩm thực tỉnh Vĩnh Long

Cấp bài tham luận: Cấp Tỉnh

Tên hội thảo: Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025, định hướng 2030.

Thời gian: 22-04-2022

Tác giả: Nguyễn Diễm Phúc

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Method for examining the behavior of dye adsorption in ZIF-8 based on external surface area

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 5th Golbal Nanotek summit

Thời gian: 26-11-2020

Tác giả: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 473

Số truy cập trong tháng: 33456

Tổng số truy cập: 1029044

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn