Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên tại Trường Đại học Cửu Long

# Chi tiết
Tên bài tham luận Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên tại Trường Đại học Cửu Long
Tên hội thảo Hội thảo xây dựng năng lực tự học tiếng Anh của học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
Cấp bài tham luận Cấp Trường (cơ sở)
Thời gian 17-05-2013
Địa điểm Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
Tóm tắt
Tên kỉ yếu Hội thảo xây dựng năng lực tự học tiếng Anh của học sinh sinh viên
Nơi in kỉ yếu
Đường link
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Method for examining the behavior of dye adsorption in ZIF-8 based on external surface area

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 5th Golbal Nanotek summit

Thời gian: 26-11-2020

Tác giả: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Essentially Baer modules

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: XIII International conference; Algebra, Number Theory and Discrete Geometry: Contemporary Issues and Applications', Tula

Thời gian: 25-05-2015

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa in vitro và in vivo của một số loài thực vật tại tỉnh Kiên Giang

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội nghị Khoa học Tự nhiên ĐBSCL

Thời gian: 05-12-2020

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu dạy học tích cực

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: Hội thảo quốc tế

Thời gian: 01-01-2020

Tác giả: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Changes and Challenges in TVET in the Post-Pandemic Era

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: TVET 2020 international conference

Thời gian: 26-02-2021

Tác giả: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 470

Số truy cập trong tháng: 10773

Tổng số truy cập: 200456

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn