Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY STEAM VỚI HỌC PHẦN ROBOT CÔNG NGHIỆP

# Chi tiết
Tên bài tham luận MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY STEAM VỚI HỌC PHẦN ROBOT CÔNG NGHIỆP
Tên hội thảo Nâng cao chất lượng giáo dục STEAM trong trường THCS và THPT tỉnh Vĩnh Long
Cấp bài tham luận Cấp Tỉnh
Thời gian 15-03-2021
Địa điểm Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Tóm tắt Giáo dục STEAM là một mô hình học tập đang được áp dụng trong chương trình đào tạo đại học, Trường THPT, Trường THCS mang lại nhiều hiệu quả đáng kể. Chủ đề STEAM tác động đến sinh viên, học sinh khi chủ thể gắn liền với thực tiễn, thể hiện tính chân thực của đời sống. Học phần robot công nghiệp là học phần mang tính công nghệ cao, có khả năng tích hợp các học phần khác, đề hoàn thành tốt học phần này sinh viên phải có tư duy tốt, tính liên kết giữa các học phần. Bài báo này, trình bày một chủ đề STEAM trong quá trình giảng dạy học phần robot công nghiệp là chủ đề “Mô hình robot di động trong chương trình giảng dayh STEAM với học phần robot công nghiệp”. Trong bày nghiên cứu này, trình bày ba vấn đề chính: Thứ nhất là trình bày các thiết bị có trong mô hình robot di động. Thứ hai là các chủ đề được thực hiện với mô hình robot di động. Thứ ba là vai trò của mô hình robot di động cũng như kết quả của mô hình đối với dạy học theo chương trình STEAM trong học phần robot công nghiệp.
Tên kỉ yếu
Nơi in kỉ yếu
Đường link
Tác giả Dương Tấn Đạt
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Language situation in the workplace of Teochew community in Soc Trang province (Cảnh huống ngôn ngữ trong môi trường công việc của người Triều Châu tỉnh Sóc Trăng)

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 5th International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies (Hội thảo quốc tế về Việt Nam Học và Đài Loan Học lần thứ V)

Thời gian: 19-11-2022

Tác giả: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù từ đặc sản ẩm thực tỉnh Vĩnh Long

Cấp bài tham luận: Cấp Tỉnh

Tên hội thảo: Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025, định hướng 2030

Thời gian: 22-04-2022

Tác giả: Nguyễn Diễm Phúc, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Mô hình điều khiển đóng ngắt thiết bị sử dụng sóng Bluetooth

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội thảo giảng dạy STEAM tỉnh Vĩnh Long

Thời gian: 20-07-2020

Tác giả: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo: Dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện – Trường ĐH Lao động – xã hội (Cơ sở 2)

Thời gian: 28-10-2021

Tác giả: Đinh Trần Kim Ngân

Đơn vị: Khác

Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện – Trường ĐH Lao động – xã hội (Cơ sở 2)

Thời gian: 01-10-2021

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 4353

Số truy cập trong tháng: 81622

Tổng số truy cập: 428399

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn