Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY STEAM VỚI HỌC PHẦN ROBOT CÔNG NGHIỆP

# Chi tiết
Tên bài tham luận MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY STEAM VỚI HỌC PHẦN ROBOT CÔNG NGHIỆP
Tên hội thảo Nâng cao chất lượng giáo dục STEAM trong trường THCS và THPT tỉnh Vĩnh Long
Cấp bài tham luận Cấp Tỉnh
Thời gian 15-03-2021
Địa điểm Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Tóm tắt Giáo dục STEAM là một mô hình học tập đang được áp dụng trong chương trình đào tạo đại học, Trường THPT, Trường THCS mang lại nhiều hiệu quả đáng kể. Chủ đề STEAM tác động đến sinh viên, học sinh khi chủ thể gắn liền với thực tiễn, thể hiện tính chân thực của đời sống. Học phần robot công nghiệp là học phần mang tính công nghệ cao, có khả năng tích hợp các học phần khác, đề hoàn thành tốt học phần này sinh viên phải có tư duy tốt, tính liên kết giữa các học phần. Bài báo này, trình bày một chủ đề STEAM trong quá trình giảng dạy học phần robot công nghiệp là chủ đề “Mô hình robot di động trong chương trình giảng dayh STEAM với học phần robot công nghiệp”. Trong bày nghiên cứu này, trình bày ba vấn đề chính: Thứ nhất là trình bày các thiết bị có trong mô hình robot di động. Thứ hai là các chủ đề được thực hiện với mô hình robot di động. Thứ ba là vai trò của mô hình robot di động cũng như kết quả của mô hình đối với dạy học theo chương trình STEAM trong học phần robot công nghiệp.
Tên kỉ yếu
Nơi in kỉ yếu
Đường link
Tác giả Dương Tấn Đạt
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Some results on CS-Rickart modules

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: International Conference; Algebra and Mathematical Logic: Theory and Applications', Kazan Federal University and Tatarstan Republic Academy of Science

Thời gian: 02-06-2014

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Hứng thú học tập của sinh viên Khoa Tâm lý – Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế về Tâm lý học học đường lần thứ V

Thời gian: 28-07-2016

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Essentially Baer modules

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: XIII International conference; Algebra, Number Theory and Discrete Geometry: Contemporary Issues and Applications', Tula

Thời gian: 25-05-2015

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa in vitro và in vivo của một số loài thực vật tại tỉnh Kiên Giang

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội nghị Khoa học Tự nhiên ĐBSCL

Thời gian: 05-12-2020

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nhân rộng phương pháp tiếp cận năng lực thông qua chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Ứng dụng phương pháp tiếp cận năng lực trong công tác giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

Thời gian: 05-11-2020

Tác giả: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 485

Số truy cập trong tháng: 11824

Tổng số truy cập: 92511

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn