Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY STEAM VỚI HỌC PHẦN ROBOT CÔNG NGHIỆP

# Chi tiết
Tên bài tham luận MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY STEAM VỚI HỌC PHẦN ROBOT CÔNG NGHIỆP
Tên hội thảo Nâng cao chất lượng giáo dục STEAM trong trường THCS và THPT tỉnh Vĩnh Long
Cấp bài tham luận Cấp Tỉnh
Thời gian 15-03-2021
Địa điểm Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Tóm tắt Giáo dục STEAM là một mô hình học tập đang được áp dụng trong chương trình đào tạo đại học, Trường THPT, Trường THCS mang lại nhiều hiệu quả đáng kể. Chủ đề STEAM tác động đến sinh viên, học sinh khi chủ thể gắn liền với thực tiễn, thể hiện tính chân thực của đời sống. Học phần robot công nghiệp là học phần mang tính công nghệ cao, có khả năng tích hợp các học phần khác, đề hoàn thành tốt học phần này sinh viên phải có tư duy tốt, tính liên kết giữa các học phần. Bài báo này, trình bày một chủ đề STEAM trong quá trình giảng dạy học phần robot công nghiệp là chủ đề “Mô hình robot di động trong chương trình giảng dayh STEAM với học phần robot công nghiệp”. Trong bày nghiên cứu này, trình bày ba vấn đề chính: Thứ nhất là trình bày các thiết bị có trong mô hình robot di động. Thứ hai là các chủ đề được thực hiện với mô hình robot di động. Thứ ba là vai trò của mô hình robot di động cũng như kết quả của mô hình đối với dạy học theo chương trình STEAM trong học phần robot công nghiệp.
Tên kỉ yếu
Nơi in kỉ yếu
Đường link
Tác giả Dương Tấn Đạt
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Tổng quan về các Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển nghề CTXH ở TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay của học viên cán bộ TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: 12-03-2021

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Improving the quality of training based on the industry-university cooperation

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 2017 TVET-CAMPUS Working Committee

Thời gian: 12-10-2017

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Модули, в которых суммы (или пересечение) двух прямых слагаемых являются прямыми слагаемыми

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: XIV Всероссийская молодежная школа-конференция “Лобачевские чтения-2015”

Thời gian: 22-10-2015

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Hứng thú học tập của sinh viên Khoa Tâm lý – Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế về Tâm lý học học đường lần thứ V

Thời gian: 28-07-2016

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Cущественно бэровы модули

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: XIII Всероссийская молодежная школа-конференция "Лобачевские чтения-2014"

Thời gian: 24-10-2014

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 347

Số truy cập trong tháng: 25873

Tổng số truy cập: 241334

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn