Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY STEAM VỚI HỌC PHẦN ROBOT CÔNG NGHIỆP

# Chi tiết
Tên bài tham luận MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY STEAM VỚI HỌC PHẦN ROBOT CÔNG NGHIỆP
Tên hội thảo Nâng cao chất lượng giáo dục STEAM trong trường THCS và THPT tỉnh Vĩnh Long
Cấp bài tham luận Cấp Tỉnh
Thời gian 15-03-2021
Địa điểm Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Tóm tắt Giáo dục STEAM là một mô hình học tập đang được áp dụng trong chương trình đào tạo đại học, Trường THPT, Trường THCS mang lại nhiều hiệu quả đáng kể. Chủ đề STEAM tác động đến sinh viên, học sinh khi chủ thể gắn liền với thực tiễn, thể hiện tính chân thực của đời sống. Học phần robot công nghiệp là học phần mang tính công nghệ cao, có khả năng tích hợp các học phần khác, đề hoàn thành tốt học phần này sinh viên phải có tư duy tốt, tính liên kết giữa các học phần. Bài báo này, trình bày một chủ đề STEAM trong quá trình giảng dạy học phần robot công nghiệp là chủ đề “Mô hình robot di động trong chương trình giảng dayh STEAM với học phần robot công nghiệp”. Trong bày nghiên cứu này, trình bày ba vấn đề chính: Thứ nhất là trình bày các thiết bị có trong mô hình robot di động. Thứ hai là các chủ đề được thực hiện với mô hình robot di động. Thứ ba là vai trò của mô hình robot di động cũng như kết quả của mô hình đối với dạy học theo chương trình STEAM trong học phần robot công nghiệp.
Tên kỉ yếu
Nơi in kỉ yếu
Đường link
Tác giả Dương Tấn Đạt
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa in vitro và in vivo của một số loài thực vật tại tỉnh Kiên Giang

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội nghị Khoa học Tự nhiên ĐBSCL

Thời gian: 05-12-2020

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Cущественно бэровы модули

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: XIII Всероссийская молодежная школа-конференция "Лобачевские чтения-2014"

Thời gian: 24-10-2014

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Модули, в которых суммы (или пересечение) двух прямых слагаемых являются прямыми слагаемыми

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: XIV Всероссийская молодежная школа-конференция “Лобачевские чтения-2015”

Thời gian: 22-10-2015

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

On square free modules

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: International Conference "Algebra and Mathematical Logic: Theory and Applications", Kazan

Thời gian: 24-06-2019

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Changes and Challenges in TVET in the Post-Pandemic Era

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: TVET 2020 international conference

Thời gian: 26-02-2021

Tác giả: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 280

Số truy cập trong tháng: 5681

Tổng số truy cập: 40053

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn