Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học Lựa chọn ngôn ngữ/phương ngữ của người Triều Châu ở Sóc Trăng trong giao tiếp với bề trên tại thế và bề trên siêu nhiên

# Chi tiết
Tên bài tham luận Lựa chọn ngôn ngữ/phương ngữ của người Triều Châu ở Sóc Trăng trong giao tiếp với bề trên tại thế và bề trên siêu nhiên
Tên hội thảo 第二屆越南文化國際學術研討會:越南華人的民間信仰 Hội thảo khoa học Quốc tế văn hóa Việt Nam lần thứ 2 năm 2022 - Tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở Việt Nam
Cấp bài tham luận Cấp Quốc tế
Thời gian 15-10-2022
Địa điểm 國立高雄大學文學院會議室 Trường Đại học quốc lập Cao Hùng, Kaohsiung University Rd., Nanzih District, Kaohsiung 811,Taiwan, R.O.C).
Tóm tắt Tóm tắt: Tham luận này là một phần kết quả từ đợt khảo sát thực địa ở hai điểm nghiên cứu tại tỉnh Sóc Trăng (gồm xã Vĩnh Hải (TX. Vĩnh Châu) và TP. Sóc Trăng) từ tháng 02/2021 đến tháng 5/2021 nhằm thực hiện đề tài “Ý thức văn hóa qua lựa chọn ngôn ngữ của người Triều Châu ở Sóc Trăng”. Mục tiêu chính của tham luận nhằm tìm hiểu các động thái đằng sau những lựa chọn ngôn ngữ của cộng đồng người Triều Châu ở Sóc Trăng và những tầng sâu trong văn hóa của cộng đồng này qua những lựa chọn ngôn ngữ/phương ngữ được đề cập. Qua tư liệu phỏng vấn bằng bảng hỏi bán cấu trúc, chúng tôi phân tích và so sánh cảnh huống ngôn ngữ trong giao tiếp với bề trên tại thế và bề trên siêu nhiên của hai cộng đồng người Triều Châu tại tỉnh Sóc Trăng. Trong nội dung tham luận, ở nhiều tiểu cảnh huống, lựa chọn duy lý là lý thuyết được sử dụng chủ yếu để lý giải sự lựa chọn ngôn ngữ/phương ngữ và sự hành chức ngôn ngữ/phương ngữ. Bên cạnh đó, bài viết cũng sử dụng lý thuyết chức năng tâm lý, lý thuyết cấu trúc trong một số trường hợp và mang đậm phong cách viết hậu hiện đại. Qua nghiên cứu đa điểm, so sánh ngôn ngữ tại hai cộng đồng người Triều Châu ở Sóc Trăng đã cho thấy cảnh huống ngôn ngữ của hai cộng đồng là khác biệt nhau và sự lựa chọn ngôn ngữ/phương ngữ trong giao tiếp với bề trên tại thế và bề trên siêu nhiên tại mỗi cộng đồng cũng không đồng nhất. Trong tương quan so sánh giao tiếp với bề trên siêu nhiên và bề trên tại thế thì tỉ lệ pha trộn ngôn ngữ Triều Châu – Việt đều chiếm tỉ lệ cao nhất khi giao tiếp với bề trên siêu nhiên ở cả hai cộng đồng người Triều Châu (tỉ lệ pha trộn ngôn ngữ/phương ngữ trong giao tiếp với bề trên siêu nhiên/bề trên tại thế lần lượt ở xã Vĩnh Hải là 30,76%/19,23% và TP. Sóc Trăng là 64,28%/57,14%); nhưng trong tương quan so sánh nội tại ở mỗi bậc giao tiếp (bề trên siêu nhiên, bề trên tại thế) thì tỉ lệ chỉ sử dụng tiếng Triều Châu ở cộng đồng người Triều Châu tại xã Vĩnh Hải chiếm tỉ lệ cao nhất (34,62% khi giao tiếp với bề trên siêu nhiên và 53,84% khi giao tiếp với bề trên tại thế), trong khi đó tỉ lệ pha trộn ngôn ngữ/phương ngữ Triều Châu – Việt ở cộng đồng người Triều Châu TP. Sóc Trăng chiếm tỉ lệ cao nhất (64,28% khi giao tiếp với bề trên siêu nhiên và 57,14% khi giao tiếp với bề trên tại thế) . Từ khóa: người Hoa, Triều Châu, Sóc Trăng, tộc người, cảnh huống ngôn ngữ
Tên kỉ yếu
Nơi in kỉ yếu
Đường link
Tác giả Trương Thuận Lợi
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú Đang trong trạng thái chờ BTC Hội thảo thông báo về việc đăng kỷ yếu.

Các bài tham luận liên quan

Nghiên cứu một số thông số kỹ thuật của thiết bị cô đặc mật ong kiểu chân không dạng ống phối hợp công nghệ siêu âm

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Cơ điện nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Thời gian: 15-05-2023

Tác giả: Đặng Thanh Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Mô hình điều khiển đóng ngắt thiết bị sử dụng sóng Bluetooth

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội thảo giảng dạy STEAM tỉnh Vĩnh Long

Thời gian: 20-07-2020

Tác giả: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Synthesis of indium phosphide nanocrystals by sonochemical method and survey of optical properties

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2012 (IWAMN 2012)

Thời gian: 22-06-2012

Tác giả: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù từ đặc sản ẩm thực tỉnh Vĩnh Long

Cấp bài tham luận: Cấp Tỉnh

Tên hội thảo: Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025, định hướng 2030.

Thời gian: 24-04-2022

Tác giả: Tô Minh Thắng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Thái độ đối với người đồng tính của sinh viên Khoa tâm lí – giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo khoa học Sinh viên và Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn Quốc

Thời gian: 01-01-2016

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 63

Số truy cập trong tháng: 42243

Tổng số truy cập: 1306589

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn