Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học Synthesis of indium phosphide nanocrystals by sonochemical method and survey of optical properties

# Chi tiết
Tên bài tham luận Synthesis of indium phosphide nanocrystals by sonochemical method and survey of optical properties
Tên hội thảo International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2012 (IWAMN 2012)
Cấp bài tham luận Cấp Trường (cơ sở)
Thời gian 22-06-2012
Địa điểm Hà Nội
Tóm tắt
Tên kỉ yếu
Nơi in kỉ yếu
Đường link
Tác giả Hồ Minh Trung
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

CS-риккартовы модули

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: XII Всероссийская молодежная школа-конференция "Лобачевские чтения-2013"

Thời gian: 24-10-2013

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù từ đặc sản ẩm thực tỉnh Vĩnh Long

Cấp bài tham luận: Cấp Tỉnh

Tên hội thảo: Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025, định hướng 2030.

Thời gian: 24-04-2022

Tác giả: Tô Minh Thắng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN TRẮC CẢNH BÁO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC ĐBSCL

Cấp bài tham luận: Cấp Tỉnh

Tên hội thảo: THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT- TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Thời gian: 18-05-2022

Tác giả: Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Tấn Nó

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa in vitro và in vivo của một số loài thực vật tại tỉnh Kiên Giang

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội nghị Khoa học Tự nhiên ĐBSCL

Thời gian: 05-12-2020

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Kỳ thi IELTS quốc tế sự chuẩn bị cần thiết cho học sinh bậc trung học phổ thông

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: " Kỳ thi IELTS quốc tế - Điều kiện miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển đại học"

Thời gian: 22-04-2022

Tác giả: Lê Văn Điệp

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 78

Số truy cập trong tháng: 42258

Tổng số truy cập: 1306604

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn