Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học Synthesis and characterization of Indium nanoparticles

# Chi tiết
Tên bài tham luận Synthesis and characterization of Indium nanoparticles
Tên hội thảo The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2010).
Cấp bài tham luận Cấp Trường (cơ sở)
Thời gian 09-11-2010
Địa điểm Hà Nội
Tóm tắt
Tên kỉ yếu
Nơi in kỉ yếu
Đường link
Tác giả Hồ Minh Trung
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù từ đặc sản ẩm thực tỉnh Vĩnh Long

Cấp bài tham luận: Cấp Tỉnh

Tên hội thảo: Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025, định hướng 2030.

Thời gian: 24-04-2022

Tác giả: Tô Minh Thắng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Synthesis of indium phosphide nanocrystals by sonochemical method and survey of optical properties

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2012 (IWAMN 2012)

Thời gian: 22-06-2012

Tác giả: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chế tao lên tính chất của vật liệu nano InP chế tạo bằng phương pháp hóa ướt và hóa siêu âm

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8

Thời gian: 04-11-2013

Tác giả: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù từ đặc sản ẩm thực tỉnh Vĩnh Long

Cấp bài tham luận: Cấp Tỉnh

Tên hội thảo: Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025, định hướng 2030

Thời gian: 22-04-2022

Tác giả: Nguyễn Diễm Phúc, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Thiết kế, Mô hình hóa và Mô phỏng bộ sạc nhanh hai chiều cho xe điện

Cấp bài tham luận: Cấp Nhà nước

Tên hội thảo: Hội thảo Quốc gia thường niên về Điện tử công suất và ứng dụng (SWPEA2022)

Thời gian: 22-04-2022

Tác giả: Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Văn Nhờ, Lê Nguyễn Hồng Phong)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 104

Số truy cập trong tháng: 42284

Tổng số truy cập: 1306630

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn