Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học Synchronous Control of Dual Motor With Master-Slave and Cross-Coupling Methods

# Chi tiết
Tên bài tham luận Synchronous Control of Dual Motor With Master-Slave and Cross-Coupling Methods
Tên hội thảo The 6th International Conference on Green Technology and Sustainable Development
Cấp bài tham luận Cấp Quốc tế
Thời gian 30-07-2022
Địa điểm Nha Trang City, VietNam
Tóm tắt This paper presents the synchronous efficiency of two synchronous control methods based on a PID controller for the model of two electric motors with var-iable load. The two synchronization methods used are the Master-Slave method and the Cross-Coupling method. First, a mathematical model of the motor, load variation, and system is established. Then, a combine with Motor parameters throughs identification to conduct system simulation. Simultaneously, the design and synchronous control for this two-motors system were also carried out. Moreover, the characteristics and properties of the Master-Slave and Cross-Coupling synchronization methods are studied and analyzed. The Master-Slave method uses a sample Motor and is followed by a dependent Motorthat is operat-ed on the signal of the sample Motor. The Cross-Coupling method is based on the signal error of each motor compared to the desired value and the error be-tween the motors. Finally, the evaluation of the effectiveness of these two meth-ods is made based on the results obtained from simulation and experiment. From simulation and experimental results, it shows that the Master-Slave and Cross-Coupling methods help to solve phase synchronization and error. The difference between the two motors, the Cross-Coupling method also solves the problem of the response time of the two motors and the error at the start of the two motors simply.
Tên kỉ yếu Paper: 366
Nơi in kỉ yếu
Đường link https://gtsd2022.hcmute.edu.vn/ArticleId/57849a69-3575-4950-aa83-02af544364d9/about-gtsd
Tác giả Mai Nhật Thiên (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Công Kỳ Vọng_DH SPKT Hồ Chí Minh ( Tác giả chính), Trần Đức Thiện_DH SPKT Hồ Chí Minh)
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú Báo cáo Online: https://zoom.us/j/98731716023?pwd=cXF1bk5ySURBZlVWLzUyUzdydTdZZz09#success . Password: 987 3171 6023

Các bài tham luận liên quan

Essentially Baer modules

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: XIII International conference; Algebra, Number Theory and Discrete Geometry: Contemporary Issues and Applications', Tula

Thời gian: 25-05-2015

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Language situation in the workplace of Teochew community in Soc Trang province (Cảnh huống ngôn ngữ trong môi trường công việc của người Triều Châu tỉnh Sóc Trăng)

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 5th International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies (Hội thảo quốc tế về Việt Nam Học và Đài Loan Học lần thứ V)

Thời gian: 19-11-2022

Tác giả: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN TRẮC CẢNH BÁO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC ĐBSCL

Cấp bài tham luận: Cấp Tỉnh

Tên hội thảo: THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT- TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Thời gian: 18-05-2022

Tác giả: Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Tấn Nó

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên tại Trường Đại học Cửu Long

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội thảo xây dựng năng lực tự học tiếng Anh của học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Thời gian: 17-05-2013

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Method for examining the behavior of dye adsorption in ZIF-8 based on external surface area

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 5th Golbal Nanotek summit

Thời gian: 26-11-2020

Tác giả: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2942

Số truy cập trong tháng: 41321

Tổng số truy cập: 364493

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn