Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học Thiết kế, Mô hình hóa và Mô phỏng bộ sạc nhanh hai chiều cho xe điện

# Chi tiết
Tên bài tham luận Thiết kế, Mô hình hóa và Mô phỏng bộ sạc nhanh hai chiều cho xe điện
Tên hội thảo Hội thảo Quốc gia thường niên về Điện tử công suất và ứng dụng (SWPEA2022)
Cấp bài tham luận Cấp Nhà nước
Thời gian 22-04-2022
Địa điểm Đại học Trà Vinh
Tóm tắt
Tên kỉ yếu Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia thường niên về Điện tử công suất và ứng dụng (SWPEA2022)
Nơi in kỉ yếu `NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Đường link
Tác giả Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Văn Nhờ, Lê Nguyễn Hồng Phong)
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Language situation in the workplace of Teochew community in Soc Trang province (Cảnh huống ngôn ngữ trong môi trường công việc của người Triều Châu tỉnh Sóc Trăng)

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 5th International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies (Hội thảo quốc tế về Việt Nam Học và Đài Loan Học lần thứ V)

Thời gian: 19-11-2022

Tác giả: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu dạy học tích cực

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: Hội thảo quốc tế

Thời gian: 01-01-2020

Tác giả: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Cущественно бэровы модули

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: XIII Всероссийская молодежная школа-конференция "Лобачевские чтения-2014"

Thời gian: 24-10-2014

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa in vitro và in vivo của một số loài thực vật tại tỉnh Kiên Giang

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội nghị Khoa học Tự nhiên ĐBSCL

Thời gian: 05-12-2020

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện – Trường ĐH Lao động – xã hội (Cơ sở 2)

Thời gian: 01-10-2021

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2933

Số truy cập trong tháng: 41312

Tổng số truy cập: 364484

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn