Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay

# Chi tiết
Tên bài tham luận Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay
Tên hội thảo Kỷ yếu hội thảo: Dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện – Trường ĐH Lao động – xã hội (Cơ sở 2)
Cấp bài tham luận Cấp Trường (cơ sở)
Thời gian 28-10-2021
Địa điểm 1018 Tô Ký, Phường tân chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM
Tóm tắt Bai viết phân tích tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay
Tên kỉ yếu Kỷ yếu hội thảo: Dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện
Nơi in kỉ yếu Trường ĐH Lao động – xã hội (Cơ sở 2)
Đường link
Tác giả Đinh Trần Kim Ngân
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Hứng thú học tập của sinh viên Khoa Tâm lý – Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế về Tâm lý học học đường lần thứ V

Thời gian: 28-07-2016

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Synthesis of Indium phosphide nanocrystals via wet chemical method

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011).

Thời gian: 07-11-2011

Tác giả: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Language situation in the workplace of Teochew community in Soc Trang province (Cảnh huống ngôn ngữ trong môi trường công việc của người Triều Châu tỉnh Sóc Trăng)

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 5th International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies (Hội thảo quốc tế về Việt Nam Học và Đài Loan Học lần thứ V)

Thời gian: 19-11-2022

Tác giả: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù từ đặc sản ẩm thực tỉnh Vĩnh Long

Cấp bài tham luận: Cấp Tỉnh

Tên hội thảo: Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025, định hướng 2030

Thời gian: 22-04-2022

Tác giả: Nguyễn Diễm Phúc, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Some results on CS-Rickart modules

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: International Conference; Algebra and Mathematical Logic: Theory and Applications', Kazan Federal University and Tatarstan Republic Academy of Science

Thời gian: 02-06-2014

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2797

Số truy cập trong tháng: 41176

Tổng số truy cập: 364348

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn