Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay

# Chi tiết
Tên bài tham luận Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay
Tên hội thảo Dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện – Trường ĐH Lao động – xã hội (Cơ sở 2)
Cấp bài tham luận Cấp Trường (cơ sở)
Thời gian 01-10-2021
Địa điểm
Tóm tắt
Tên kỉ yếu Kỷ yếu hội thảo: Dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện – Trường ĐH Lao động – xã hội (Cơ sở 2)
Nơi in kỉ yếu
Đường link
Tác giả Nguyễn Thị Hồng
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Some results on CS-Rickart modules

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: International Conference; Algebra and Mathematical Logic: Theory and Applications', Kazan Federal University and Tatarstan Republic Academy of Science

Thời gian: 02-06-2014

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Synthesis and characterization of Indium nanoparticles

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2010).

Thời gian: 09-11-2010

Tác giả: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Lựa chọn ngôn ngữ/phương ngữ của người Triều Châu ở Sóc Trăng trong giao tiếp với bề trên tại thế và bề trên siêu nhiên

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 第二屆越南文化國際學術研討會:越南華人的民間信仰 Hội thảo khoa học Quốc tế văn hóa Việt Nam lần thứ 2 năm 2022 - Tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở Việt Nam

Thời gian: 15-10-2022

Tác giả: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Ứng dụng bộ lọc thông thấp trong điều khiển trượt hệ thống bồn đôi tương tác

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội nghị-Triển lãm quốc tế lần thứ 6 về điều khiển và tự động hoá VCCA 2021

Thời gian: 08-04-2022

Tác giả: Nguyễn Việt Trung

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Модули, в которых суммы (или пересечение) двух прямых слагаемых являются прямыми слагаемыми

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: XIV Всероссийская молодежная школа-конференция “Лобачевские чтения-2015”

Thời gian: 22-10-2015

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2774

Số truy cập trong tháng: 41153

Tổng số truy cập: 364325

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn