Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN TRẮC CẢNH BÁO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC ĐBSCL

# Chi tiết
Tên bài tham luận ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN TRẮC CẢNH BÁO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC ĐBSCL
Tên hội thảo THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT- TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Cấp bài tham luận Cấp Tỉnh
Thời gian 18-05-2022
Địa điểm TRƯỜNG ĐHSPKT VĨNH LONG
Tóm tắt
Tên kỉ yếu
Nơi in kỉ yếu
Đường link
Tác giả Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Tấn Nó
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Synthesis and enhanced luminescence of indium phosphide nanocrystals

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: The 7th National Conference on Optics and Spectroscopy

Thời gian: 26-11-2012

Tác giả: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên tại Trường Đại học Cửu Long

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội thảo xây dựng năng lực tự học tiếng Anh của học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Thời gian: 17-05-2013

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Scientific Research Capacity of Students at Vinh Long University of Technology Education

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY (UEH) COLLEGE OF ECONOMICS, LAW AND GOVERNMENT (CELG) THE 1ST CONFERENCE ON INNOVATIVE PHILOSOPHY AND LAW (IPL 2022) “Rethinking Life and Normative Order in a World of Conflicting Values: Transdisciplinary Perspectives from Asia”

Thời gian: 14-12-2022

Tác giả: Phạm Huy Tư, Nguyễn Minh Sang, Lê Văn Điệp

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Some results on CS-Rickart modules

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: International Conference; Algebra and Mathematical Logic: Theory and Applications', Kazan Federal University and Tatarstan Republic Academy of Science

Thời gian: 02-06-2014

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội"

Thời gian: 10-09-2021

Tác giả: Cao Hùng Phi, Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2941

Số truy cập trong tháng: 41320

Tổng số truy cập: 364492

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn