Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN TRẮC CẢNH BÁO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC ĐBSCL

# Chi tiết
Tên bài tham luận ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN TRẮC CẢNH BÁO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC ĐBSCL
Tên hội thảo THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT- TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Cấp bài tham luận Cấp Tỉnh
Thời gian 18-05-2022
Địa điểm TRƯỜNG ĐHSPKT VĨNH LONG
Tóm tắt
Tên kỉ yếu
Nơi in kỉ yếu
Đường link
Tác giả Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Tấn Nó
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện – Trường ĐH Lao động – xã hội (Cơ sở 2)

Thời gian: 01-10-2021

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Method for examining the behavior of dye adsorption in ZIF-8 based on external surface area

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 5th Golbal Nanotek summit

Thời gian: 26-11-2020

Tác giả: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chế tao lên tính chất của vật liệu nano InP chế tạo bằng phương pháp hóa ướt và hóa siêu âm

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8

Thời gian: 04-11-2013

Tác giả: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu một số thông số kỹ thuật của thiết bị cô đặc mật ong kiểu chân không dạng ống phối hợp công nghệ siêu âm

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Cơ điện nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Thời gian: 15-05-2023

Tác giả: Đặng Thanh Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

CS-риккартовы модули

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: XII Всероссийская молодежная школа-конференция "Лобачевские чтения-2013"

Thời gian: 24-10-2013

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 143

Số truy cập trong tháng: 42323

Tổng số truy cập: 1306669

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn