Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa in vitro và in vivo của một số loài thực vật tại tỉnh Kiên Giang

# Chi tiết
Tên bài tham luận Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa in vitro và in vivo của một số loài thực vật tại tỉnh Kiên Giang
Tên hội thảo Hội nghị Khoa học Tự nhiên ĐBSCL
Cấp bài tham luận Cấp Trường (cơ sở)
Thời gian 05-12-2020
Địa điểm Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt Nhờ vào khả năng dung nạp tốt và ít tác dụng phụ mà các hợp chất tự nhiên được xem như một liệu pháp hiệu quả cho việc chữa trị nhiều loại bệnh khác nhau. Đặc biệt, sử dụng các sản phẩm nguồn gốc tự nhiên chứa các hoạt chất chống oxy hóa đang được quan tâm hiện nay. Trong nghiên cứu này, 05 loài thực vật gồm Muồng trâu (Cassia alata L.), Dứa (Ananas comosus L.), Bọ mắm (Pouzolzia zeylanica L.), Xuyến chi (Bidens pilosa L.) và Lý (Eugenia jambos L.) đã được đánh giá hoạt tính chống oxy hóa in vitro và in vivo. Kết quả nghiên cứu cho thấy các cao chiết đều thể hiện khả năng chống oxy hóa, trong đó cao chiết lá Lý cho hoạt tính chống oxy hóa mạnh nhất với giá trị EC50 lần lượt là 47,96 ± 1,59 và 14,72 ± 0,32 tương ứng cho phương pháp thử nghiệm DPPH và ABTS•+. Có mối liên quan giữa hàm lượng polyphenol, flavonoid với hoạt tính chống oxy hóa của các mẫu cao chiết. Đồng thời, ruồi giấm sống trong môi trường có bổ sung cao chiết ethanol lá Lý có khả năng chống chịu với điều kiện stress gây ra bởi H2O2 tốt hơn so với ruồi giấm được nuôi trong môi trường tiêu chuẩn.
Tên kỉ yếu
Nơi in kỉ yếu
Đường link
Tác giả Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú Trình bày dạng poster

Các bài tham luận liên quan

Improving the quality of training based on the industry-university cooperation

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 2017 TVET-CAMPUS Working Committee

Thời gian: 12-10-2017

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội"

Thời gian: 10-09-2021

Tác giả: Cao Hùng Phi, Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên tại Trường Đại học Cửu Long

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội thảo xây dựng năng lực tự học tiếng Anh của học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Thời gian: 17-05-2013

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Hứng thú học tập của sinh viên Khoa Tâm lý – Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế về Tâm lý học học đường lần thứ V

Thời gian: 28-07-2016

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Cущественно бэровы модули

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: XIII Всероссийская молодежная школа-конференция "Лобачевские чтения-2014"

Thời gian: 24-10-2014

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 332

Số truy cập trong tháng: 18465

Tổng số truy cập: 160899

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn