Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

# Chi tiết
Tên bài tham luận ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
Tên hội thảo Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội"
Cấp bài tham luận Cấp Quốc tế
Thời gian 10-09-2021
Địa điểm Trực tuyến
Tóm tắt Trước yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành giáo dục đào tạo là một trong những lĩnh vực mang sứ mệnh tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh quá trình đổi mới, góp phần thành công trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ. Chiến lược chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục được thực hiện thông qua chiến lược hiện đại hóa quản lý kiến trúc CNTT của nhà trường ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong quản lý, phân phối tài nguyên. Trong nội dung bài báo, chúng tôi đề cập những vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi số trong đào tạo trực tuyến và phát triển các khóa học online cũng như mô hình chuyển đổi số đang áp dụng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Với sự tích hợp của hệ thống quản lý nội dung khóa học và hệ thống điện toán đám mây là cơ sở nền tảng trong chiến lược triển khai chuyển đổi số trong toàn trường.
Tên kỉ yếu Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội"
Nơi in kỉ yếu
Đường link http://ifi.edu.vn/
Tác giả Cao Hùng Phi, Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Cущественно бэровы модули

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: XIII Всероссийская молодежная школа-конференция "Лобачевские чтения-2014"

Thời gian: 24-10-2014

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Tổng quan về các Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển nghề CTXH ở TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay của học viên cán bộ TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: 12-03-2021

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Some results on CS-Rickart modules

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: International Conference; Algebra and Mathematical Logic: Theory and Applications', Kazan Federal University and Tatarstan Republic Academy of Science

Thời gian: 02-06-2014

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Thái độ đối với người đồng tính của sinh viên Khoa tâm lí – giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo khoa học Sinh viên và Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn Quốc

Thời gian: 01-01-2016

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Improving the quality of training based on the industry-university cooperation

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 2017 TVET-CAMPUS Working Committee

Thời gian: 12-10-2017

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 170

Số truy cập trong tháng: 5571

Tổng số truy cập: 39943

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn