Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

# Chi tiết
Tên bài tham luận ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
Tên hội thảo Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội"
Cấp bài tham luận Cấp Quốc tế
Thời gian 10-09-2021
Địa điểm Trực tuyến
Tóm tắt Trước yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành giáo dục đào tạo là một trong những lĩnh vực mang sứ mệnh tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh quá trình đổi mới, góp phần thành công trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ. Chiến lược chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục được thực hiện thông qua chiến lược hiện đại hóa quản lý kiến trúc CNTT của nhà trường ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong quản lý, phân phối tài nguyên. Trong nội dung bài báo, chúng tôi đề cập những vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi số trong đào tạo trực tuyến và phát triển các khóa học online cũng như mô hình chuyển đổi số đang áp dụng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Với sự tích hợp của hệ thống quản lý nội dung khóa học và hệ thống điện toán đám mây là cơ sở nền tảng trong chiến lược triển khai chuyển đổi số trong toàn trường.
Tên kỉ yếu Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội"
Nơi in kỉ yếu
Đường link http://ifi.edu.vn/
Tác giả Cao Hùng Phi, Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Some results on CS-Rickart modules

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: International Conference; Algebra and Mathematical Logic: Theory and Applications', Kazan Federal University and Tatarstan Republic Academy of Science

Thời gian: 02-06-2014

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Synthesis and enhanced luminescence of indium phosphide nanocrystals

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: The 7th National Conference on Optics and Spectroscopy

Thời gian: 26-11-2012

Tác giả: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

CS-риккартовы модули

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: XII Всероссийская молодежная школа-конференция "Лобачевские чтения-2013"

Thời gian: 24-10-2013

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên tại Trường Đại học Cửu Long

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội thảo xây dựng năng lực tự học tiếng Anh của học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Thời gian: 17-05-2013

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Language situation in the workplace of Teochew community in Soc Trang province (Cảnh huống ngôn ngữ trong môi trường công việc của người Triều Châu tỉnh Sóc Trăng)

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 5th International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies (Hội thảo quốc tế về Việt Nam Học và Đài Loan Học lần thứ V)

Thời gian: 19-11-2022

Tác giả: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 127

Số truy cập trong tháng: 83055

Tổng số truy cập: 429832

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn