Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học Tổng quan về các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

# Chi tiết
Tên bài tham luận Tổng quan về các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam
Tên hội thảo Hội thảo khoa học phát triển nghề CTXH ở TP.HCM trong bối cảnh hiện nay
Cấp bài tham luận Cấp Trường (cơ sở)
Thời gian 07-12-2020
Địa điểm Học viện cán bộ TP. HCM
Tóm tắt Bài viết đề cập đến một cái nhìn tổng quan về các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đang được thực hiện tại Việt Nam.
Tên kỉ yếu Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển nghề CTXH ở TP. HCM trong bối cảnh hiện nay
Nơi in kỉ yếu Học viện cán bộ TP. HCM
Đường link
Tác giả Đinh Trần Kim Ngân
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Nhân rộng phương pháp tiếp cận năng lực thông qua chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Ứng dụng phương pháp tiếp cận năng lực trong công tác giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

Thời gian: 05-11-2020

Tác giả: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Method for examining the behavior of dye adsorption in ZIF-8 based on external surface area

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: 5th Golbal Nanotek summit

Thời gian: 26-11-2020

Tác giả: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội"

Thời gian: 10-09-2021

Tác giả: Cao Hùng Phi, Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên tại Trường Đại học Cửu Long

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội thảo xây dựng năng lực tự học tiếng Anh của học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Thời gian: 17-05-2013

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Thái độ đối với người đồng tính của sinh viên Khoa tâm lí – giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo khoa học Sinh viên và Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn Quốc

Thời gian: 01-01-2016

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 222

Số truy cập trong tháng: 5623

Tổng số truy cập: 39995

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn