Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học Tổng quan về các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

# Chi tiết
Tên bài tham luận Tổng quan về các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam
Tên hội thảo Hội thảo khoa học phát triển nghề CTXH ở TP.HCM trong bối cảnh hiện nay
Cấp bài tham luận Cấp Trường (cơ sở)
Thời gian 07-12-2020
Địa điểm Học viện cán bộ TP. HCM
Tóm tắt Bài viết đề cập đến một cái nhìn tổng quan về các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đang được thực hiện tại Việt Nam.
Tên kỉ yếu Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển nghề CTXH ở TP. HCM trong bối cảnh hiện nay
Nơi in kỉ yếu Học viện cán bộ TP. HCM
Đường link
Tác giả Đinh Trần Kim Ngân
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên tại Trường Đại học Cửu Long

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội thảo xây dựng năng lực tự học tiếng Anh của học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Thời gian: 17-05-2013

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu dạy học tích cực

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: Hội thảo quốc tế

Thời gian: 01-01-2020

Tác giả: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa in vitro và in vivo của một số loài thực vật tại tỉnh Kiên Giang

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội nghị Khoa học Tự nhiên ĐBSCL

Thời gian: 05-12-2020

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY STEAM VỚI HỌC PHẦN ROBOT CÔNG NGHIỆP

Cấp bài tham luận: Cấp Tỉnh

Tên hội thảo: Nâng cao chất lượng giáo dục STEAM trong trường THCS và THPT tỉnh Vĩnh Long

Thời gian: 15-03-2021

Tác giả: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí

On square free modules

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: International Conference "Algebra and Mathematical Logic: Theory and Applications", Kazan

Thời gian: 24-06-2019

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 6

Số truy cập trong tháng: 22070

Tổng số truy cập: 164504

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn