Bài tham luận khoa học

Trang chủ Bài tham luận khoa học Essentially Baer modules

# Chi tiết
Tên bài tham luận Essentially Baer modules
Tên hội thảo XIII International conference; Algebra, Number Theory and Discrete Geometry: Contemporary Issues and Applications', Tula
Cấp bài tham luận Cấp Trường (cơ sở)
Thời gian 25-05-2015
Địa điểm
Tóm tắt
Tên kỉ yếu
Nơi in kỉ yếu
Đường link
Tác giả Trần Hoài Ngọc Nhân
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài tham luận liên quan

Synthesis and characterization of Indium nanoparticles

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2010).

Thời gian: 09-11-2010

Tác giả: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Модули, в которых суммы (или пересечение) двух прямых слагаемых являются прямыми слагаемыми

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: XIV Всероссийская молодежная школа-конференция “Лобачевские чтения-2015”

Thời gian: 22-10-2015

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Thiết kế, Mô hình hóa và Mô phỏng bộ sạc nhanh hai chiều cho xe điện

Cấp bài tham luận: Cấp Nhà nước

Tên hội thảo: Hội thảo Quốc gia thường niên về Điện tử công suất và ứng dụng (SWPEA2022)

Thời gian: 22-04-2022

Tác giả: Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Văn Nhờ, Lê Nguyễn Hồng Phong)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Synthesis of indium phosphide nanocrystals by sonochemical method and survey of optical properties

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2012 (IWAMN 2012)

Thời gian: 22-06-2012

Tác giả: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

CS-риккартовы модули

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: XII Всероссийская молодежная школа-конференция "Лобачевские чтения-2013"

Thời gian: 24-10-2013

Tác giả: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 351

Số truy cập trong tháng: 33929

Tổng số truy cập: 1029517

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn