Bài tham luận khoa học

Tổng số: 3

Synchronous Control of Dual Motor With Master-Slave and Cross-Coupling Methods

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: The 6th International Conference on Green Technology and Sustainable Development

Thời gian: 30-07-2022

Tác giả: Mai Nhật Thiên (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Công Kỳ Vọng_DH SPKT Hồ Chí Minh ( Tác giả chính), Trần Đức Thiện_DH SPKT Hồ Chí Minh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Ứng dụng bộ lọc thông thấp trong điều khiển trượt hệ thống bồn đôi tương tác

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội nghị-Triển lãm quốc tế lần thứ 6 về điều khiển và tự động hoá VCCA 2021

Thời gian: 08-04-2022

Tác giả: Nguyễn Việt Trung

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Mô hình điều khiển đóng ngắt thiết bị sử dụng sóng Bluetooth

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội thảo giảng dạy STEAM tỉnh Vĩnh Long

Thời gian: 20-07-2020

Tác giả: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2883

Số truy cập trong tháng: 41262

Tổng số truy cập: 364434

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn