Bài tham luận khoa học

Tổng số: 1

MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY STEAM VỚI HỌC PHẦN ROBOT CÔNG NGHIỆP

Cấp bài tham luận: Cấp Tỉnh

Tên hội thảo: Nâng cao chất lượng giáo dục STEAM trong trường THCS và THPT tỉnh Vĩnh Long

Thời gian: 15-03-2021

Tác giả: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 475

Số truy cập trong tháng: 11814

Tổng số truy cập: 92501

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn