Bài tham luận khoa học

Tổng số: 1

Thiết kế, Mô hình hóa và Mô phỏng bộ sạc nhanh hai chiều cho xe điện

Cấp bài tham luận: Cấp Nhà nước

Tên hội thảo: Hội thảo Quốc gia thường niên về Điện tử công suất và ứng dụng (SWPEA2022)

Thời gian: 22-04-2022

Tác giả: Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Văn Nhờ, Lê Nguyễn Hồng Phong)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 34

Số truy cập trong tháng: 42214

Tổng số truy cập: 1306560

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn