Bài tham luận khoa học

Tổng số: 1

Kỳ thi IELTS quốc tế sự chuẩn bị cần thiết cho học sinh bậc trung học phổ thông

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: " Kỳ thi IELTS quốc tế - Điều kiện miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển đại học"

Thời gian: 22-04-2022

Tác giả: Lê Văn Điệp

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2979

Số truy cập trong tháng: 41358

Tổng số truy cập: 364530

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn