Bài tham luận khoa học

Tổng số: 1

Nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu dạy học tích cực

Cấp bài tham luận: Cấp Quốc tế

Tên hội thảo: Hội thảo quốc tế

Thời gian: 01-01-2020

Tác giả: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 401

Số truy cập trong tháng: 18534

Tổng số truy cập: 160968

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn