Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Tổng quan về các Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

# Chi tiết
Tên bài báo Tổng quan về các Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam
Tên tạp chí Tạp chí thông tin khoa học Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 04-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thị Hồng
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Một số thành tố và quy trình dạy học tích hợp stem thông qua môn vật lí trung học phổ thông

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Hồ Minh Trung, Phạm Thanh Tùng, Võ Hoàng Tâm, Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Kim Phượng)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Improve the management of practice activities for students at universities of technical pedagogy in the Mekong Delta region

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2023

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

“Hiệu trưởng trường tiểu học Quản lí nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo tinh thần TQM”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2013

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hoạch cói lác

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Recursive Join Processing In Big Data Environment

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ, Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 12

Số truy cập trong tháng: 34803

Tổng số truy cập: 1030391

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn