Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Quality, protease inhibitor and gelling property of duck egg albumen as affected by storage conditions

# Chi tiết
Tên bài báo Quality, protease inhibitor and gelling property of duck egg albumen as affected by storage conditions
Tên tạp chí Journal of Food Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 02-2018
Đường link https://doi.org/10.1007/s13197-017-2960-6
Số phát hành 55
Nội dung Physicochemical properties, trypsin inhibitory activity, and gelling properties of albumen from duck egg during 15 days of storage at 4 C and room temperature (28–30 C) were studied. As the storage time increased, Haugh unit and moisture content decreased, while the pH value increased (P< 0.05). The rate of changes was lower at 4 C. Trypsin inhibitory activity in albumen from egg stored at 4 C was higher than that kept at room temperature throughout the storage time (P< 0.05). Nevertheless, no differences in protein patterns were observed during the storage. Based on texture profile analysis, the highest hardness, gumminess, and chewiness were found at day 3 for room temperature and at day 6 for 4 C. Higher values were attained for eggs kept at 4 C. Conversely, albumen gels made from eggs stored at room temperature exhibited higher cohesiveness, adhesiveness, springiness, resilience than those kept at 4 C. The gels had the lowered whiteness when eggs were stored for a longer time, particularly at room temperature. Thus, storage condition directly affected the quality of albumen from duck egg.
Tác giả Trần Hồng Quân
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến cơ tính mối hàn ma sát khuấy hai vật liệu có tính hàn khác nhau

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Mai Đăng Tuấn, Phạm Hoàng Anh

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng tại các trường đại học sư phạm kỹ thuật

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Thanh Hà, Đoàn Thị Quỳnh Anh, Trần Sỹ Long, Trần Quang Thanh)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Optimizing Grinding Parameters for Surface Roughness When Grinding Tablet By CBN Grinding Wheel on CNC Milling Machine

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Hoang Tien Dung, Nguyen Van Tung, Nguyen Thi Thanh Nga, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Weakly dual automorphism invariant and superfluous cotightness

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 419

Số truy cập trong tháng: 18552

Tổng số truy cập: 160986

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn