Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Quality, protease inhibitor and gelling property of duck egg albumen as affected by storage conditions

# Chi tiết
Tên bài báo Quality, protease inhibitor and gelling property of duck egg albumen as affected by storage conditions
Tên tạp chí Journal of Food Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 02-2018
Đường link https://doi.org/10.1007/s13197-017-2960-6
Số phát hành 55
Nội dung Physicochemical properties, trypsin inhibitory activity, and gelling properties of albumen from duck egg during 15 days of storage at 4 C and room temperature (28–30 C) were studied. As the storage time increased, Haugh unit and moisture content decreased, while the pH value increased (P< 0.05). The rate of changes was lower at 4 C. Trypsin inhibitory activity in albumen from egg stored at 4 C was higher than that kept at room temperature throughout the storage time (P< 0.05). Nevertheless, no differences in protein patterns were observed during the storage. Based on texture profile analysis, the highest hardness, gumminess, and chewiness were found at day 3 for room temperature and at day 6 for 4 C. Higher values were attained for eggs kept at 4 C. Conversely, albumen gels made from eggs stored at room temperature exhibited higher cohesiveness, adhesiveness, springiness, resilience than those kept at 4 C. The gels had the lowered whiteness when eggs were stored for a longer time, particularly at room temperature. Thus, storage condition directly affected the quality of albumen from duck egg.
Tác giả Trần Hồng Quân
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Tự chủ đại học đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Hồ Minh Trung, Phạm Minh Trí

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Proceeding of the International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2018);

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ảnh hưởng của sóng siêu âm lên hàm lượng anthocyanins trích ly từ bắp cải tím (Brassica oleracea var.capitate) và rau dền đỏ (Amaranthus tricolor)

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2021

Thành viên: Trương Văn Xạ, Nguyễn Trung Trực, Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Prediction of Surface Roughness When Surface Grinding C45 Steel Using CBN Grinding Wheel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 474

Số truy cập trong tháng: 239504

Tổng số truy cập: 820462

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn