Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học An Efficient Approach for Improving Recursive Joins Based on Three-Way Joins in Spark

# Chi tiết
Tên bài báo An Efficient Approach for Improving Recursive Joins Based on Three-Way Joins in Spark
Tên tạp chí Proceedings of the 12th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2020), published by Springer in series Lecture Notes in Artificial Intelligence (CCIS 1287)/LNAI
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Phan Anh Cang
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú Scopus

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu thiết kế cải tiến cụm truyền động cơ khí của xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thiết kế và thi công mô hình dàn trải điều hòa không khí

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Huỳnh Thanh Tường (Thành viên ngoài trường/khác: SV. Nguyễn Trung Kiên, SV. Bạch Ngọc Đức)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Fingerprint Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2018

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Cách tìm ma trận chéo hóa được

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Ảnh hưởng của cường độ phanh đến hiệu quả phanh đoàn xe sơ mi - rơ mooc trên đường khô ở vận tốc 80km/h

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Võ Văn Hường (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Phú Hùng)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 154

Số truy cập trong tháng: 409

Tổng số truy cập: 70634

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn