Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Điều khiển thiết bị điện thông qua Bluetooth 4.0 và wifi.

# Chi tiết
Tên bài báo Điều khiển thiết bị điện thông qua Bluetooth 4.0 và wifi.
Tên tạp chí
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu động học, động lực học và kiểm tra bền thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng cho người bị liệt, bị thoái hóa khớp chân

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Lê Hoàng Anh

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ảnh hưởng của thời gian phun nhiên liệu đến đặc tính làm việc của động cơ CNG một xylanh chuyển đổi

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Hồ Hữu Chấn, Châu Công Hậu (Thành viên ngoài trường/khác: ThS. Nguyễn Hoàng Minh, TS. Trần Đăng Quốc)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Modules close to SSP- and SIP-modules

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2017

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Khảo sát ảnh hưởng của bột cỏ lúa mì đến một số chỉ tiêu về chất lượng của bánh quy

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 37

Số truy cập trong tháng: 11387

Tổng số truy cập: 201070

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn