Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống trang thiết bị thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí theo định hướng thiết kế và gia công tiên tiến bằng ứng dụng hệ thống sản xuất tự động RE/CAD/CAM/CAE-RP/CNC/CMM

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống trang thiết bị thí nghiệm ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí theo định hướng thiết kế và gia công tiên tiến bằng ứng dụng hệ thống sản xuất tự động RE/CAD/CAM/CAE-RP/CNC/CMM
Tên tạp chí
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 12-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lê Hoàng Anh
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù từ từ đặc trưng văn hóa ẩm thực người Việt tỉnh Vĩnh Long.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Thành viên: Nguyễn Diễm Phúc

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

A study on the effects of tire vertical stiffness on dynamic load of DVM 2.5 truck

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Công Tác Thanh Niên trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2018

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

A Study on Calculation of Optimum Exchanged Grinding Wheel Diameter when Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Anh Tung Luu, Quoc Tuan Nguyen, Tien Dung Hoang, Thi Lien Vu, Xuan Hung Le, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 314

Số truy cập trong tháng: 33892

Tổng số truy cập: 1029480

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn