Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Dịch trích lá sống đời (Kalanchoe pinnata); kích kháng bệnh cháy lá lúa ức chế trực tiếp sự phát triển vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae

# Chi tiết
Tên bài báo Dịch trích lá sống đời (Kalanchoe pinnata); kích kháng bệnh cháy lá lúa ức chế trực tiếp sự phát triển vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae
Tên tạp chí
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 12-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trương Văn Xạ
Đơn vị Khoa Công nghệ thực phẩm
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Khảo sát phương pháp kiểm soát dao động của chất lỏng bằng Similink/MATLAB

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2020

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Ansys Workbench và ứng dụng trong mô phỏng kết cấu

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Đắc Thịnh - Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 269

Số truy cập trong tháng: 83197

Tổng số truy cập: 429974

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn