Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Data-based mechanistic modeling approach for predicting thermal response of conductive food during heating processes

# Chi tiết
Tên bài báo Data-based mechanistic modeling approach for predicting thermal response of conductive food during heating processes
Tên tạp chí Can Tho University Journal of Science
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 02-2016
Đường link https://ctujs.ctu.edu.vn/index.php/ctujs/article/view/256
Số phát hành 2
Nội dung
Tác giả Nguyễn Trung Trực (Thành viên ngoài trường/khác: To Quang Truong, Le Thi Hoa Xuan, Vo Tan Thanh)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Setting up the 3D dynamic model to study the dynamic wheel load of the tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu Khoa học cơ bản Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

MỘT TIẾP CẬN HIỆU QUẢ TRONG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU VỚI MẠNG CGAN VÀ SRGAN

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ, Tô Huỳnh Thiên Trường - Trường TCNKTCN Hùng Vương)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu gia công cánh Turbo trong cơ cấu Turbo tăng áp trên máy phay CNC HAAS VF2

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Chí Thông

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu độ bền tĩnh khung sắt xi xe tải HYUNDAI MIGHTY 75S

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn, Nguyễn Công Khải

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 125

Số truy cập trong tháng: 42305

Tổng số truy cập: 1306651

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn