Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Impact of electron beam irradiation on the chlorophyll degradation and antioxidant capacity of mango fruit

# Chi tiết
Tên bài báo Impact of electron beam irradiation on the chlorophyll degradation and antioxidant capacity of mango fruit
Tên tạp chí Applied Biology and Chemistry
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 02-2021
Đường link https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33553856/
Số phát hành 64(19)
Nội dung
Tác giả Nguyễn Trung Trực (Thành viên ngoài trường/khác: Apiradee Uthairatanakij, Varit Srilaong, Natta Laohakunjit, Masaya Kato, Pongphen Jitareerat)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT BÁM CÔNG SUẤT DỰA VÀO HÀM HYPERBOLIC TANGENT MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ NGUỒN KÉP

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Nguyễn Việt Trung

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

An Optimization Study on Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Effect of Electrical Discharge Machining on Surface Roughness of Cylindrical Shaped Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Nguyen Van Cuong, Tran Thanh Hoang, Do Thi Tam, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Một số giải pháp đảm bảo nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Tô Tuấn An, Huỳnh Thị Dư

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

Protein–polyphenol conjugates: Antioxidant property, functionalities and their applications

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Soottawat Benjakul, Prince of Songkla University)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 15

Số truy cập trong tháng: 42195

Tổng số truy cập: 1306541

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn