Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu giáo dục Stem ở nước ngoài

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu giáo dục Stem ở nước ngoài
Tên tạp chí Thông tin khoa học - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 12-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Phạm Huy Tư, Hồ Minh Trung
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

So sánh kỹ thuật điều khiển tuyến tính hóa vào ra và phương pháp cuốn chiếu cho động cơ không đồng bộ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Huỳnh Thanh Tường, Huỳnh Thị Dư, Lương Hoài Thương, Mai Nhật Thiên, Bùi Thị Kim Huệ (Thành viên ngoài trường/khác: Ngô Bích Nên)

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

Deep Learning-Based Pneumonia Detection Using Big Data Technology

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ, Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu gia công cánh Turbine trong cơ cấu Turbo Turbine trong cơ cấu Turbocharger HX40W trên máy phay CNC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Chí Thông, Lê Hồng Kỳ, Trần Vĩnh Hưng

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Hệ thống tưới cây tự động (The automatic irrigation system)

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan (Thành viên ngoài trường/khác: SV. Nguyễn Thanh Sang, SV. Ng. Phạm Hoàng Ngân)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Lý thuyết Heutagogy và khả năng vận dụng trong đào tạo đại học các ngành kỹ thuật

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 448

Số truy cập trong tháng: 239478

Tổng số truy cập: 820436

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn