Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Investigation of the fcnc processes in the 3-4-1-1 model

# Chi tiết
Tên bài báo Investigation of the fcnc processes in the 3-4-1-1 model
Tên tạp chí Communications in Physics,
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 11-2022
Đường link https://doi.org/10.15625/0868-3166/2021Vol31No4
Số phát hành Volume 31 Number 4
Nội dung We study the FCNC problems in 3-4-1-1 model in a way different from the previous work. The sources of FCNC at the tree-level in the 3-4-1-1 model come from both the gauge and scalar sectors. We show that the most stringently bound on the tree-level FCNC interactions comes from the meson oscillations. The lower bound on the new physics scale is imposed more tightly than in the previous work, Mnew > 22TeV. On the allowed value domain of the new physical scale, we show that the contribution of the tree-level FCNC interactions to the Br(Bs → μ +μ −) is negligible.
Tác giả Lê Xuân Thùy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A simulation study on performance characteristics of simulated biogas engine with high compression ratio

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2018

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến cơ tính mối hàn ma sát khuấy hai vật liệu có tính hàn khác nhau

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Face Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang Phan)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2936

Số truy cập trong tháng: 41315

Tổng số truy cập: 364487

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn