Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Investigation of the fcnc processes in the 3-4-1-1 model

# Chi tiết
Tên bài báo Investigation of the fcnc processes in the 3-4-1-1 model
Tên tạp chí Communications in Physics,
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 11-2022
Đường link https://doi.org/10.15625/0868-3166/2021Vol31No4
Số phát hành Volume 31 Number 4
Nội dung We study the FCNC problems in 3-4-1-1 model in a way different from the previous work. The sources of FCNC at the tree-level in the 3-4-1-1 model come from both the gauge and scalar sectors. We show that the most stringently bound on the tree-level FCNC interactions comes from the meson oscillations. The lower bound on the new physics scale is imposed more tightly than in the previous work, Mnew > 22TeV. On the allowed value domain of the new physical scale, we show that the contribution of the tree-level FCNC interactions to the Br(Bs → μ +μ −) is negligible.
Tác giả Lê Xuân Thùy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu độ bền khung sát xi xe tải bằng phần mềm Ansys workbench

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Tinh thần đổi mới của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và vai trò của cán bộ quản lí trường học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2022

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Essentially Baer modules

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2015

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Phân tích cấu trúc tổng quan xe chữa cháy rừng đa năng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Mô hình thí nghiệm hệ thống thủy lực neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ cỡ nhỏ

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 141

Số truy cập trong tháng: 42321

Tổng số truy cập: 1306667

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn