Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Impact of different ultrasound-assisted processes for preparation of collagen hydrolysates from Asian bullfrog skin on characteristics and antioxidative properties

# Chi tiết
Tên bài báo Impact of different ultrasound-assisted processes for preparation of collagen hydrolysates from Asian bullfrog skin on characteristics and antioxidative properties
Tên tạp chí Ultrasonics Sonochemistry
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2022
Đường link https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417722002590
Số phát hành 89
Nội dung
Tác giả Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Sylvia Indriani, Thanasak Sae-leaw, Soottawat Benjakul, Supatra Karnjanapratum, Sitthipong Nalinanon)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đo thông số động lực học của xuồng chữa cháy rừng ràm

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2017

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thái Vân

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

The connected p-median problem on complete multi-layered graphs

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Assessment breaking strength the chassis of Multi-purpose forest fire fighting vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn, Nguyễn Thái Vân

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Lexical Inferencing Strategies: The Case of High-Proficiency Versus Low-Proficiency Vietnamese EFL Students

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Ứng dụng NCKH và thực tiễn sản xuất của khoa Công nghệ thông tin

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2020

Thành viên: Phan Anh Cang, Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2713

Số truy cập trong tháng: 41092

Tổng số truy cập: 364264

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn