Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Impact of different ultrasound-assisted processes for preparation of collagen hydrolysates from Asian bullfrog skin on characteristics and antioxidative properties

# Chi tiết
Tên bài báo Impact of different ultrasound-assisted processes for preparation of collagen hydrolysates from Asian bullfrog skin on characteristics and antioxidative properties
Tên tạp chí Ultrasonics Sonochemistry
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2022
Đường link https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417722002590
Số phát hành 89
Nội dung
Tác giả Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Sylvia Indriani, Thanasak Sae-leaw, Soottawat Benjakul, Supatra Karnjanapratum, Sitthipong Nalinanon)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ảnh hưởng của thời gian phun nhiên liệu đến đặc tính làm việc của động cơ CNG một xylanh chuyển đổi

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Hồ Hữu Chấn, Phan Hoàng Sơn, Đỗ Hoài Phong (Thành viên ngoài trường/khác: TS Trần Đăng Quốc)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy hiện sóng 8 kênh

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Improve the management of practice activities for students at universities of technical pedagogy in the Mekong Delta region

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2023

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Ảnh hưởng của thời gian phun nhiên liệu đến đặc tính làm việc của động cơ CNG một xylanh chuyển đổi

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Hồ Hữu Chấn, Châu Công Hậu (Thành viên ngoài trường/khác: ThS. Nguyễn Hoàng Minh, TS. Trần Đăng Quốc)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Thiết kế và thi công mô hình dàn trải điều hòa không khí

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Huỳnh Thanh Tường (Thành viên ngoài trường/khác: SV. Nguyễn Trung Kiên, SV. Bạch Ngọc Đức)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 14

Số truy cập trong tháng: 42194

Tổng số truy cập: 1306540

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn