Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Quality Characterization of Different Parts of Broiler and Ligor Hybrid Chickens

# Chi tiết
Tên bài báo Quality Characterization of Different Parts of Broiler and Ligor Hybrid Chickens
Tên tạp chí Foods
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 06-2022
Đường link https://www.mdpi.com/2304-8158/11/13/1929
Số phát hành 11
Nội dung
Tác giả Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Worawan Panpipat, Manat Chaijan, Supatra Karnjanapratum, Pensiri Keawtong, Pavit Tansakul, Atikorn Panya, Natthaporn Phonsatta, Kittipat Aoumtes, Tanyamon Petcharat)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Kiểm soát dao động chất lỏng bằng phương pháp Input shaping

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

A survey on the effects of bumpy road on the vibration of multi-purpose forest fire fighting vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Synthesis of indium phosphide nanocrystals by sonochemical method and survey of optical properties

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

So sánh kỹ thuật điều khiển tuyến tính hóa vào ra và phương pháp cuốn chiếu cho động cơ không đồng bộ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Huỳnh Thanh Tường, Huỳnh Thị Dư, Lương Hoài Thương, Mai Nhật Thiên, Bùi Thị Kim Huệ (Thành viên ngoài trường/khác: Ngô Bích Nên)

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

Vật liệu nano - Giải pháp mới xử lý nước ô nhiễm và nước nhiễm mặn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2022

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2822

Số truy cập trong tháng: 41201

Tổng số truy cập: 364373

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn