Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Development of antioxidative red dragon fruit bar by using response surface methodology for formulation optimization

# Chi tiết
Tên bài báo Development of antioxidative red dragon fruit bar by using response surface methodology for formulation optimization
Tên tạp chí Applied Food Research
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 07-2022
Đường link https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772502222001330#!
Số phát hành 2
Nội dung
Tác giả Trần Tiểu Yến, Trần Hồng Quân, Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giáp Phạm Ngọc Trâm
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Các phương án bố trí các nguồn động lực trên ô tô hybrid

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Lê Minh

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

CS-риккартовы модули

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2014

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI KHUYẾT TẬT TRÊN LÁ CHUỐI XUẤT KHẨU BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Preparation of chloride-promoted Zirconia grafted SBA-16 for alkylation catalyst

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2013

Thành viên: Trần Bá Luân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Lý thuyết về dạy học tích hợp theo mô hình stem ở trường trung học phổ thông

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Phạm Huy Tư, Võ Hoàng Tâm, Hồ Minh Trung, Phạm Thanh Tùng (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Thị Hoài Thu)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2813

Số truy cập trong tháng: 41192

Tổng số truy cập: 364364

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn