Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Một số giải pháp đảm bảo nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên bài báo Một số giải pháp đảm bảo nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tên tạp chí Tạp chí Thanh niên
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 08-2022
Đường link
Số phát hành 30
Nội dung
Tác giả Tô Tuấn An, Huỳnh Thị Dư
Đơn vị Khoa Kinh tế - Luật
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Lý thuyết Heutagogy và khả năng vận dụng trong đào tạo đại học các ngành kỹ thuật

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Từ giáo dục Stem đến cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đai Nghĩa tỉnh Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Phạm Huy Tư, Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Applying SAE J1266 Standard to Test the Efficiency of Active Rear Axle on Light Trucks

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

SSP rings and modules

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2835

Số truy cập trong tháng: 41214

Tổng số truy cập: 364386

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn