Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Bài toán nhiệt ngược thời gian thuần nhất trên đoạn bị chặn

# Chi tiết
Tên bài báo Bài toán nhiệt ngược thời gian thuần nhất trên đoạn bị chặn
Tên tạp chí Tạp chí khoa học Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2022
Đường link
Số phát hành 4
Nội dung Bài toán nhiệt ngược thời gian thuần nhất trên đoạn bị chặn là bài toán không chỉnh. Bài toán liên quan đến phương trình . Với dữ liệu y, chúng ta tìm . Sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán có thể không đạt được. Trong trường hợp tồn tại, nghiệm của bài toán cũng không ổn định vì toán tử không liên tục. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu bài toán không chỉnh và một phương pháp chỉnh hóa tương ứng. Trong phần sau, chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp Fourier để thiết lập dạng nghiệm yếu. Hơn nữa, phương pháp tựa biên được sử dụng để xây dựng nghiệm chỉnh hóa.
Tác giả Phạm Minh Trí, Nguyễn Thành Nhân
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Võ Hoàng Tâm, Lâm Minh Dũng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Research on the Influences of Forming Parameters on the Error of Width Dimension of Polylactic Acid Products by Fused Deposition Modeling Technology

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Hiệp

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd.)

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2805

Số truy cập trong tháng: 41184

Tổng số truy cập: 364356

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn