Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Tự chủ đại học đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

# Chi tiết
Tên bài báo Tự chủ đại học đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0
Tên tạp chí Tạp chí khoa học Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2022
Đường link
Số phát hành 4
Nội dung Bài viết đề cập đến các khái niệm: “cách mạng công nghiệp 4.0”, “giáo dục 4.0”, “tự chủ đại học” cũng như hiện trạng giáo dục đại học ở Việt Nam. Tác giả đưa ra một số định hướng để thực hiện tự chủ đại học, trong đó điểm mới là xây dựng “Trường học thông minh” bằng cách áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Tác giả Hồ Minh Trung, Phạm Minh Trí
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Dịch trích thực vật: giải pháp thân thiện môi trường trong phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2017

Thành viên: Trương Văn Xạ, Trần Kim Thoa

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược đánh giá sai số trước và sau nhiệt luyện của bộ truyền lực chính ô tô tải nhẹ

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

“Hiệu trưởng trường tiểu học Quản lí nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo tinh thần TQM”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2013

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

The effect of the wheel rotation angle on the braking efficiency of the tractor semi-trailer on the wet roundabout route

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG HORMONE ESTROGEN VÀ PROGESTERONE TRÊN CHÓ VIÊM TỬ CUNG CÓ MỦ (PYOMETRA) TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2017

Thành viên: Đặng Thanh Sơn, Trương Phúc Vinh (Thành viên ngoài trường/khác: Diệp Trường Khang)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2764

Số truy cập trong tháng: 41143

Tổng số truy cập: 364315

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn