Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học THE SWINGING SENSORLESS ANTI-SWING CONTROL FOR THE AUTOMATIC GANTRY CRANE SYSTEM

# Chi tiết
Tên bài báo THE SWINGING SENSORLESS ANTI-SWING CONTROL FOR THE AUTOMATIC GANTRY CRANE SYSTEM
Tên tạp chí TNU Journal of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2022
Đường link http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/5527
Số phát hành T. 227, S. 11 (2022)
Nội dung
Tác giả Mai Nhật Thiên, Lương Hoài Thương, Huỳnh Thanh Tường, Lê Minh Thành
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

An Efficient Approach for Detecting Driver Drowsiness Based on Deep Learning

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Thành viên: Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Ngọc Hoàng Quyên - ĐHSPKT Vĩnh Long, Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ, Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Vietnamese EFL Students` Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency through Think-aloud

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu leo cầu thang của xe lăn điện dùng cho người khuyết tật

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Experimental research determine dynamic type load of articulated vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xác định công thức tính diện tích mặt tròn xoay

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 449

Số truy cập trong tháng: 31813

Tổng số truy cập: 1027401

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn