Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Innovating Practice Teaching Methods At Vinh Long University Of Technology Education

# Chi tiết
Tên bài báo Innovating Practice Teaching Methods At Vinh Long University Of Technology Education
Tên tạp chí Journal of Positive School Psychology
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 08-2022
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Trịnh Thị Kim Thơ
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

SSP rings and modules

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2016

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật quá trình sấy phun đến chất lượng bột thanh long đỏ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc, Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Ks. Nguyễn Hồng Chương - Đại học Công nghệ Thực phẩm 2017)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Development of antioxidative red dragon fruit bar by using response surface methodology for formulation optimization

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2022

Thành viên: Trần Tiểu Yến, Trần Hồng Quân, Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giáp Phạm Ngọc Trâm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nâng cao công tác quản lý học sinh sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Research on the dynamic load of the tractor semi-trailer when braking on the round road

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2956

Số truy cập trong tháng: 41335

Tổng số truy cập: 364507

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn