Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu ứng xử của móng giếng chìm cho công trình điện gió ở ngoài khơi bằng phần mềm tính toán phần tử hữu hạn

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu ứng xử của móng giếng chìm cho công trình điện gió ở ngoài khơi bằng phần mềm tính toán phần tử hữu hạn
Tên tạp chí Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 12-2022
Đường link https://drive.google.com/file/d/1xvE60k41kk2nh6j0w9C7-e2BwkBEjp5F/view?usp=sharing
Số phát hành
Nội dung Suction caisson foundation for offshore wind turbine is increasingly used and providing remarkable benefits such as low cost, high capacity and simplicity of installation. This paper presented a preliminary numerical study on behavior of suction caisson foundation by using finite element analysis program Plaxis 2D. The suction caisson foundations with different geometries were modelled and analyzed. They were considered in the embedded soil having different properties as friction angle and cohesion. Results showed that geometry of suction caisson foundation affected significantly its behavior. Suction caisson whose larger ratio of skirt length to bucket diameter provided higher tensile and bearing capacity. The numerical results in this study showed that the soil properties did not affect remarkably the behavior of suction caisson. When the soil friction angle increased, the tensile and bearing capacity of suction caisson lightly increased. Nevertheless, the soil cohesion seemed not affect the behavior of suction caisson. The suction caisson geometry, soil parameters and load values were assumed based on literature and the behavior of the suction caisson was evaluated only in vertical direction.
Tác giả Dương Chung Nguyện (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Tấn Hưng, Đỗ Hưng Thời)
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Multi-criteria Optimization of Dressing Parameters for Surface Grinding 90CrSi Tool Steel Using Taguchi Method and Grey Relational

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Quoc Tuan, Banh Tien Long, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

THE SWINGING SENSORLESS ANTI-SWING CONTROL FOR THE AUTOMATIC GANTRY CRANE SYSTEM

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Lương Hoài Thương, Huỳnh Thanh Tường, Lê Minh Thành

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

“Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2010

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Determine The Dynamic Load Acting On The Chassis of Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

A Study on Cost Optimization of External Cylindrical Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Xuan-Tu Hoang, Quoc-Tuan Nguyen, Thanh-Tu Nguyen, Thi-Thanh-Nga Nguyen, Gong Jun, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2860

Số truy cập trong tháng: 41239

Tổng số truy cập: 364411

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn