Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Mô phỏng sự thoát nước của nền đường bê tông rỗng bằng phần mềm tính toán phần tử hữu hạn Plaxis 2D

# Chi tiết
Tên bài báo Mô phỏng sự thoát nước của nền đường bê tông rỗng bằng phần mềm tính toán phần tử hữu hạn Plaxis 2D
Tên tạp chí Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2021
Đường link
Số phát hành 01-2021
Nội dung Bài báo này trình bày nghiên cứu về ứng xử thoát nước cho nền đường bê tông rỗng bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Nền đường bê tông rỗng có độ dốc khác nhau 0%, 3% và 5% được mô phỏng tính toán bằng phần mềm tính toán phần tử hữu hạn Plaxis 2D v20. Dựa trên kết quả tính toán và phân tích, nghiên cứu đưa ra một số kết luận rằng khi lưu lượng mưa gia tăng thì mực nước bên trong nền đường bê tông rỗng gia tăng. Đối với nền đường bê tông rỗng có độ dốc 0%, lưu lượng mưa lớn nhất cho phép để nền đường thoát nước tốt và không có hiện tượng chảy tràn mặt đường là 350 mm/h. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy rằng ứng xử thoát nước của nền đường bê tông rỗng phụ thuộc nhiều vào độ dốc thiết kế. Khi độ dốc tăng thì khả năng thoát nước của nền đường bê tông rỗng tăng. Từ kết quả mực nước trong nền đường bê tông rỗng, có thể nhận thấy rằng nền đường có độ dốc lớn hơn thoát nước tốt hơn và có khả năng bị ngập ít hơn. Trong tương lai, cần có nhiều nghiên cứu về ứng xử thoát nước của nền đường bê tông rỗng bằng phương pháp thí nghiệm hiện trường và trong phòng nhằm có thể ứng dụng rộng rãi và hiệu quả nền đường bê tông rỗng trong quá trình đô thị hóa.
Tác giả Dương Chung Nguyện (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Tấn Hưng, Nguyễn Trương Phú, Đặng Công Danh)
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Influence of Process Parameters on Electrode Wear in Electrical Discharge Machining Cylindrical Shaped Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Van Cuong, Tran Thi Hong, Tran Thanh Hoang, Nguyen Manh Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nhận dạng từ thông rotor động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng nơ-ron RBF

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Nguyễn Việt Trung, Phạm Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu dao động của ô tô Toyota Vios 1.5G trên mặt đường BC theo tiêu chuẩn ISO

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Technical Parameters Influencing to Cayratia trifolia Fox Grape Wine Making

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Phước Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 92

Số truy cập trong tháng: 42272

Tổng số truy cập: 1306618

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn