Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Phân tích độ lún của nền kho gia cố bằng cọc vật liệu rời ở đồng bằng sông Cửu Long

# Chi tiết
Tên bài báo Phân tích độ lún của nền kho gia cố bằng cọc vật liệu rời ở đồng bằng sông Cửu Long
Tên tạp chí Tạp chí Địa kỹ thuật
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 09-2021
Đường link https://drive.google.com/file/d/1B9emhQfgrI5wGK__fUKVWAFiRVub6D-L/view?pli=1
Số phát hành 03-2021
Nội dung Granular column is one of the effective and economical solutions for warehouses built on shallow soft grounds. Granular columns are created in soft ground by different vibration methods, and are flexibly applied to soft soils with low shear strength ranging from 15 kPa to 50 kPa to increase the load bearing capacity, reduce the settlement of ground.Currently there are many methods of calculating settlement for the soft ground reinforced by granular columns. Different computation methods often results in different settlements.Therefore, this article will analyze and evaluate some common calculation methods for the settlement of a warehouse built on the Mekong delta soft ground reinforced by granular columns. The real dimensions of granular column after the construction process are also taken into account. Keywords: Granular column, settlement, soft soil, Plaxis 3D Foundation.
Tác giả Dương Chung Nguyện (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Bá Vinh)
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Xác định công thức tính diện tích mặt tròn xoay

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Phân biệt giới và vấn đề quyền lực biểu hiện qua phong tục tang ma của người Triều Châu ở Sóc Trăng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2022

Thành viên: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khác

Khảo nghiệm các giống cà chua bi tại nhà lưới Trường sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Quality, protease inhibitor and gelling property of duck egg albumen as affected by storage conditions

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2018

Thành viên: Trần Hồng Quân

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 164

Số truy cập trong tháng: 42344

Tổng số truy cập: 1306690

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn