Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu khoa học - Nhiệm vụ quan trọng của giảng viên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu khoa học - Nhiệm vụ quan trọng của giảng viên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
Tên tạp chí Bản tin Khoa học & công nghệ Vĩnh Long-ISSN 1859 2009 - Sở KH&CN
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 09-2022
Đường link
Số phát hành 03-9/2022
Nội dung
Tác giả Phạm Huy Tư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Giải pháp nâng cao thu nhập cho cán bộ giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Hứa Bình Nguyên, Phan Hoàng Mau, Nguyễn Thị Hồng Khanh

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Phân cỡ tôm bằng kỹ thuật xử lý ảnh trên máy tính nhúng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2018

Thành viên: Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Trương Chí Cường, Huỳnh Thanh Lộc, Lương Vinh Quốc Danh)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

“Quản lí dạy học tiểu học theo mô hình quản lý chất lượng tổng thể”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2010

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của rễ Muồng trâu (Cassia alata) và Lá dứa (Ananas comosus)

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2869

Số truy cập trong tháng: 41248

Tổng số truy cập: 364420

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn