Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Tinh thần đổi mới của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và vai trò của cán bộ quản lí trường học

# Chi tiết
Tên bài báo Tinh thần đổi mới của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và vai trò của cán bộ quản lí trường học
Tên tạp chí Nhà xuất bản Khoa học xã hội - ISBN: 978-604-364-036-2
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 05-2022
Đường link
Số phát hành Kỷ yếu Hội thảo khoa học
Nội dung KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC - Thủ tướng Võ Văn Kiệt tầm nhìn phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng biến đổi khí hậu
Tác giả Nguyễn Minh Sang, Phạm Huy Tư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Setting up the 3D dynamic model to study the dynamic wheel load of the tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Modules close to SSP- and SIP-modules

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2017

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu tổng hơp dẫn xuất quinoline carboxamide và thử nghiệm hoạt tính sinh học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2014

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Determination of Dynamic Loads from the Road Surface Acting on the Chassis by Experimental Methods

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu những phương pháp giảng dạy để nâng cao kỹ năng học tập suốt đời của sinh viên

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2968

Số truy cập trong tháng: 41347

Tổng số truy cập: 364519

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn